LOCATIONS
Kyiv | Ukraine

Office

77A Velyka Vasylkivska Str.
03150 Kyiv
Ukraine

+380 044 490 9575

Map and directions

Olena Kuchynska Co-Managing Partner
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Margarita Karpenko Co-Managing Partner
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9565
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Alla Kozachenko Partner
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Olga Vorozhbyt Partner
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9567
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Oleg Matiusha Counsel
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Illya Muchnyk Counsel
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Ihor Kitela Of Counsel
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Danylo Volkovetskyi Managing Associate
Kyiv | Ukraine
+ 380 44 394 9040
Lyudmyla Dzhurylyuk Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Yulia Eismont Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Natalia Fuklyeva Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9569
Oleksii Gerasymchuk Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Yevhen Husakov Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Anna Kalinichenko Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Oleksandra Poliakova Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Maryna Shulyk Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Kateryna Soroka Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Maksym Tesliar Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Daryna Ushchapivska Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Volodymyr Zabudskyi Senior Associate
Kyiv | Ukraine
+38 044 490 9575
Zhanna Babych Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Pavlo Bogachenko Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Larysa Gorbunova Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Tetiana Kolha Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Diana Malysh Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Kyiv | Ukraine
+ 380 44 394 9040
Danylo Rudyk Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Ivan Shatov Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Olena Stanishevska Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Anna Vizniak Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Anna Baliura Junior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575
Olena Kandya Junior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 394 9040
Kateryna Lahodivets Junior Associate
Kyiv | Ukraine
T: +380 44 490 9575
Oleksandr Misiats Junior Associate
Kyiv | Ukraine
+380 44 490 9575